Inter(Ad)cció

Publicitat i comunicació corporativa en mitjans interactius.
Ask me anything